AuHa Kroužky

Malý ajťák

Kroužek bude zařazen do nabídky kroužků na školní rok 2024/25 (nyní není k dispozici)

V rámci kroužku „Malý ajťák“ se děti seznamují s různými aspekty práce s počítačem, ať už z hlediska zdravotního nebo bezpečného, včetně základních dovedností v oblasti používání počítačových programů na internetu a základů programování. Kroužek poskytuje dětem solidní základy, které jim pomohou lépe porozumět digitálnímu světu a využívat moderní technologie efektivně a bezpečně.

Co děti čeká

Praktické cvičení s počítačem, během něhož se děti aktivně zapojí do různých cvičení, která je naučí základním dovednostem v práci s počítačem, včetně ovládání počítačových programů a aplikací. Kroužek věnuje pozornost vzdělávání dětí o bezpečnosti na internetu a pomáhá jim rozpoznávat nebezpečné situace online a chránit své osobní údaje. Děti se seznámí se základy programování a algoritmického myšlení, učí se základní programovací jazyky a provádějí jednoduché programovací úkoly a projekty. Kroužek nabízí také interaktivní a zábavné aktivity jako jsou hry, soutěže a tvorba vlastních projektů, které motivují děti k účasti a angažovanosti. Lektoři podporují individuální rozvoj každého účastníka, poskytují osobní pomoc a radu při řešení problémů a podporují děti v jejich zájmech a cílech v oblasti informatiky.

Připojte se k nám a nechte své děti objevit svět informatiky a digitální gramotnosti s radostí a v bezpečí!

Co s sebou: pití, touhu se vzdělávat
Délka lekce: 60 minut
Věková skupina: 7-14 let
Kapacita kroužku: 15 dětí
Platební období: pololetí*
*informace o ceně a čase naleznete na jednotlivých školách s kroužkem malého ajťáka

Za hranice malého ajťáka

  • základ programování
  • prevence zdravotních potíží při práci s počítačem
  • zaměříme se na bezpečnost práce na internetu
  • časová úspora a dovednosti na celý život

Školy s kroužkem malého ajťáka

Zaujal vás kroužek, ale není na škole, které si přejete?

Protože jako poskytovatelé dětských kroužků působíme teprve krátce, otevřeli jsme na různých školách jen malé množství kroužků. Může se tak stát, že kroužek, který vás zaujal, není zatím na škole, jež navštěvují vaše ratolesti, k dispozici. Zastáváme názor, že dětem by měly být poskytnuty rovnocenné příležitosti, a proto usilovně pracujeme na tom, aby se na školách co nejdříve otevřely i zbývající kroužky. Budeme moc rádi, když nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout! Stačí poslat krátký email o jaký kroužek máte na vaší škole zájem a o zbytek se už postaráme! Děkujeme za pochopení a bude nám ctí brzy splnit vaše přání!

Přejít nahoru