AuHa Kroužky

Zš petra strozziho

Malý cestovatel

Lektor:

Děti, na našem kroužku budou pomocí různých interaktivních her, kvízů poznávat různé země. Kroužek bude provázán ukázkou, a i případně ochutnávkou (po dohodě s rodiči), různých předmětů, jídel a fotek z dané země. Děti se naučí základy probíraných jazyků. Řekneme si o zvycích, zajímavostech a památkách. Kroužek navštíví i cestovatelé nebo obyvatelé daných zemí a sami dětem povypráví o jejich zážitcích a zkušenostech.

Čas: bude upřesněn
Cena: 1 900 Kč

Hravá angličtina

Lektor:

V kroužku se zaměřujeme na obecnou angličtinu pro děti na prvním stupni základních škol, kde se děti seznamují se základy a zákonitosti jazyka prostřednictvím různých her a aktivit. Mezi naše oblíbené interaktivní hry patří „Hangman“, „Word Bingo“, „Memory Games“,“ a „Simon Says“. Naši lektoři používají v hodinách různé metody výuky, děti si vyzkouší mluvení v různých reálných situacích. Na konci hodiny děti čeká kvíz (Kahoot) na téma, které v hodině probíraly.

Čas: bude upřesněn
Cena: 1 900 Kč

Atletika

Lektor:

Začněte svou cestu k aktivnímu životnímu stylu s naším atletickým kroužkem pro děti! Zde se vaše děti naučí běhat, skákat, a házet jako praví šampioni. S naší zkušenou trenérkou a bezpečným prostředím budou vaše děti motivovány k dosažení svého nejlepšího výkonu a budou si užívat zábavný a zdravý sport. Připojte se k nám a dejte vašim dětem příležitost objevit svůj atletický potenciál

Čas: bude přesněn
Cena: 1 900 Kč

Dramatický kroužek

Lektor:

Pod vedením zkušených lektorů se děti naučí základům herectví. Naučí se překonávat komfortní zónu, bojovat s trémou = sebevědomě vystupovat před ostatními. Prostřednictvím her a cvičení budou děti podporovány v rozvoji komunikačních dovedností, kreativity a sociální interakce

Čas: bude upřesněn
Cena: 1 900 Kč

Taneční kroužek

Lektor: Natálie Hrodková

Natálka je přátelská taneční instruktorka, která s láskou povede vaše děti
kouzelným světem tance. Svojí zábavnou a kreativní výukou vytváří prostor plný radosti a
přátelství, kde děti objevují magii tance jako způsobu vyjádření.

Čas: bude upřesněn
Cena: 1 900 Kč

Zaujal vás kroužek, ale není na škole, které si přejete?

Protože jako poskytovatelé dětských kroužků působíme teprve krátce, otevřeli jsme na různých školách jen malé množství kroužků. Může se tak stát, že kroužek, který vás zaujal, není zatím na škole, jež navštěvují vaše ratolesti, k dispozici. Zastáváme názor, že dětem by měly být poskytnuty rovnocenné příležitosti, a proto usilovně pracujeme na tom, aby se na školách co nejdříve otevřely i zbývající kroužky. Budeme moc rádi, když nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout! Stačí poslat krátký email o jaký kroužek máte na vaší škole zájem a o zbytek se už postaráme! Děkujeme za pochopení a bude nám ctí brzy splnit vaše přání!

Přejít nahoru