AuHa Kroužky

Zš veronské náměstí

Dramatický kroužek

Lektor:

Pod vedením zkušených lektorů se děti naučí základům herectví. Naučí se překonávat komfortní zónu, bojovat s trémou = sebevědomě vystupovat před ostatními. Prostřednictvím her a cvičení budou děti podporovány v rozvoji komunikačních dovedností, kreativity a sociální interakce

Čas: bude upřesněn
Cena:  1 900 Kč

Zaujal vás kroužek, ale není na škole, které si přejete?

Protože jako poskytovatelé dětských kroužků působíme teprve krátce, otevřeli jsme na různých školách jen malé množství kroužků. Může se tak stát, že kroužek, který vás zaujal, není zatím na škole, jež navštěvují vaše ratolesti, k dispozici. Zastáváme názor, že dětem by měly být poskytnuty rovnocenné příležitosti, a proto usilovně pracujeme na tom, aby se na školách co nejdříve otevřely i zbývající kroužky. Budeme moc rádi, když nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout! Stačí poslat krátký email o jaký kroužek máte na vaší škole zájem a o zbytek se už postaráme! Děkujeme za pochopení a bude nám ctí brzy splnit vaše přání!

Přejít nahoru