AuHa Kroužky

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Kroužek bude zařazen do nabídky kroužků na školní rok 2024/25 (nyní není k dispozici)

Naše dramatické setkání v rámci kroužku jsou určena dětem na základních školách, které chtějí objevovat svět herectví, improvizace a dramatického umění. Pod vedením zkušených lektorů se děti naučí základům herectví, rozvíjet svou schopnost vyjadřování a sebevědomě vystupovat před ostatními. Prostřednictvím her a cvičení budou děti podporovány v rozvoji komunikačních dovedností, kreativity a sociální interakce.

Co děti čeká

Na tomto kroužku děti můžou očekávat spoustu zábavy a zajímavých aktivit spojených s divadlem a herectvím. Děti se budou zapojovat do různých her a scének, které je naučí improvizovat, vyjadřovat své emoce a představivostí vytvářet různé role a situace. Budou se učit také základům scénického pohybu, gestikulace, hlasové projekce a správnému dýchání, což jsou důležité dovednosti pro herce. Děti budou mít možnost vystupovat před ostatními a zlepšovat tak tím své schopnosti, což jim pomůže budovat sebevědomí a sebejistotu. Dále budou mít příležitost vytvářet i své vlastní příběhy, postavy a scény, což podpoří jejich kreativitu a fantazii, nebo jim lektor nějakou krátkou scénku sám připraví.

Zveme všechny malé nadšence divadla a herectví do našeho dramatického kroužku plného zábavy a kreativity!

Co s sebou: psací potřeby, sešit
Délka lekce: 60 minut
Věková skupina: 7-14 let
Kapacita kroužku: 10 dětí
Platební období: pololetí*
*informace o ceně a čase naleznete na jednotlivých školách s dramatickým kroužkem

Za hranice dramatického kroužku

  • vhled do světa herectví, improvizace a dramatického umění
  • rozvoj komunikačních dovedností, kreativity a sociální interakce.
  • budování sebevědomí a sebejistotu
  • vytváření vlastních příběhů, postav a scén

Školy s dramatickým kroužkem

Zaujal vás kroužek, ale není na škole, které si přejete?

Protože jako poskytovatelé dětských kroužků působíme teprve krátce, otevřeli jsme na různých školách jen malé množství kroužků. Může se tak stát, že kroužek, který vás zaujal, není zatím na škole, jež navštěvují vaše ratolesti, k dispozici. Zastáváme názor, že dětem by měly být poskytnuty rovnocenné příležitosti, a proto usilovně pracujeme na tom, aby se na školách co nejdříve otevřely i zbývající kroužky. Budeme moc rádi, když nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout! Stačí poslat krátký email o jaký kroužek máte na vaší škole zájem a o zbytek se už postaráme! Děkujeme za pochopení a bude nám ctí brzy splnit vaše přání!

Přejít nahoru